Základní údaje

Metalšrot Tlumačov a.s.
 • Mánesova 510, 763 62 Tlumačov

 • IČO: 46901094

 • Sp. značka: B 861 vedená u Krajského soudu v Brně

Společnost Metalšrot Tlumačov a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu HEIM Trade SE, kde řídící osobou je HEIM Trade SE.

HEIM Trade SE
 • Vídeňská 264/120b,
  619 00 Brno

 • IČO: 26970805

Vedení společnosti

Radim Šebestaředitel společnosti
telefon: +420 577 128 114
email: sebesta@metalsrot.cz
Ing. Daniel Vránavedoucí výrobně obchodního oddělení
telefon: +420 577 128 131
mobil: +420 602 585 032
email: vrana@metalsrot.cz

Obchodní oddělení

Otakar Maškaregion Brno a okolí
mobil: +420 606 664 462
e-mail: maska@metalsrot.cz
Ing. Rudolf Šimekregion Šumperk, Svitavy a okolí
mobil: +420 732 549 618
e-mail: simek@metalsrot.cz
Milan Košarregion Třebíč, Žďár nad Sázavou, Jihlava a okolí
mobil: +420 722 470 102
e-mail: kosar@metalsrot.cz
Jakub Filipregion Hranice, Prostějov, Olomouc obchodní referent - papír
mobil: +420 604 297 170
e-mail: filip@metalsrot.cz
Radek Cinkregion Zlín a okolí
mobil: +420 602 500 036
e-mail: cink@metalsrot.cz
Petr Procházkaobchodní referent – Barevné kovy
mobil: +420 602 466 073
e-mail: prochazka@metalsrot.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Petra Janišovávedoucí ekonom. oddělení
mobil: +420 602 584 278
telefon: +420 577 128 120
e-mail: janisova@metalsrot.cz
Účtárna
mobil: +420 603 477 117
telefon: +420 577 128 126
e-mail: fakturace@metalsrot.cz

Vedoucí dopravy

Radek Cink
telefon: +420 577 128 150
mobil: +420 602 500 036
e-mail: cink@metalsrot.cz

Ekolog

Ing. Ivan Vávra
mobil: +420 608 746 435
e-mail: vavra@metalsrot.cz

.

MTŠ ve vztahu k ochraně oznamovatelů 

Společnost Metalšrot Tlumačov a.s. jako povinný subjekt zřídila Vnitřní oznamovací systém (VOS) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZoO) a příslušnými předpisy Rady EU.  Oznámení prostřednictvím VOS společnosti Metalšrot Tlumačov je možné podat následujícím způsobem:

 1. elektronickým podáním na vyhrazenou e-mailovou schránku oznameni@metalsrot.cz, ke které má přístup pouze Příslušná osoba.
 2. v písemné podobě zaslané poštou na adresu Metalšrot Tlumačov a.s., Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, přičemž obálka musí být označena „K rukám příslušné osoby“.
 3. osobně (po předchozí domluvě s Příslušnou osobou)
 4. ústně prostřednictvím telefonní linky +420 602 556 494

Příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle ZoO je:  Mgr. Vladimíra Rouzková mobil:   +420 602 556 494           e-mail:  oznameni@metalsrot.cz

Oznamovatel má možnost podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému ve správě Ministerstva spravedlnosti, které přijímá a posuzuje oznámení a mimo jiné také poskytuje metodické poradenství a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů.

Způsoby, jakými je možno oznámení podat včetně kontaktních údajů Ministerstva spravedlnosti jsou zveřejněny na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Společnost Metalšrot Tlumačov vylučuje přijímání  oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZoO.