Společné oznámení o fúzi

Jednatelka společnosti

KOVO – ŠROT s.r.o. Jihlava , se sídlem Pávov 111, 586 01 Jihlava, IČO:  181 99 321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 4516,

a představenstvo  společnosti

Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČO:  469 01 094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 861,

tímto oznamují, že ke dni 25.6. 2019 společnost KOVO – ŠROT s.r.o. Jihlava zanikla bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností Metalšrot Tlumačov a.s.,

na níž jako na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění  (včetně veškerých práv a povinností z obchodněprávních, pracovněprávních a jiných vztahů) zanikající společnosti KOVO – ŠROT s.r.o. Jihlava, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 16.5. 2019.

 

Počínaje dnem 25.6. 2019 přecházejí tedy ze zákona veškerá práva a povinnosti, smluvní závazky, majetek společnosti KOVO – ŠROT s.r.o. Jihlava na společnost Metalšrot Tlumačov a.s..

Fakturační a platební údaje nástupnické společnosti:

Metalšrot Tlumačov a.s.

Mánesova 510

76332 Tlumačov

IČO: 46901094;  DIČ:CZ46901094

Email: fakturace@metalsrot.cz